ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Μπες στην ομάδα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

15 Οκτωβρίου 2018

Weάχνουμε να προσλάβουμε έναν Εκτελεστικό Βοηθό για τον Διευθυντή για να υποστηρίξει τα καθήκοντα διαχείρισης της ανάπτυξης της επιχείρησης και να παρέχει διοικητική υποστήριξη με καλά οργανωμένο και έγκαιρο τρόπο. Οποιοσδήποτε υποψήφιος πρέπει να είναι ένα δυναμικό και ενθουσιώδες άτομο με πάθος για εργασία με νέους και ενδιαφέρον για διαδικτυακές επιχειρήσεις λιανικής. Θα πρέπει να μπορείτε να εργάζεστε ατομικά σε διάφορες εργασίες καθώς και με ομάδες νέων.

 

Κύριες Εργασίες και Ευθύνες

 

 

Οι κύριες εργασίες και ευθύνες εργασίας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 

Παροχή γενικής διοικητικής υποστήριξης στον Διευθυντή TESUP UK

Συνέχιση και διατήρηση σαφών και λειτουργικών συστημάτων τήρησης αρχείων και βάσεων δεδομένων, όπως απαιτείται, διατηρώντας την ακεραιότητα ασφαλών συστημάτων αρχειοθέτησης και αρχειοθέτησης

Απαντήστε και διαχειριστείτε τις εισερχόμενες κλήσεις του Διευθυντή και λειτουργήστε ως το πρώτο σημείο επαφής

Παρακολούθηση, οθόνη, ανταπόκριση και διανομή εισερχόμενων επικοινωνιών

Διασφαλίστε την εμπιστευτικότητα ανά πάσα στιγμή

Επανεξετάστε τις πρακτικές λειτουργίας και εφαρμόστε βελτιώσεις όπου είναι απαραίτητο

 

Εκπαίδευση και εμπειρία

Άριστη γνώση Η / Υ και σε βάθος γνώση σχετικού λογισμικού όπως το MS Office Suite και οι εφαρμογές Google

Γνώση τυποποιημένων διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών γραφείου

 

Ικανότητες

Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες προγραμματισμού

Δεξιότητες επικοινωνίας

Δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης

Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Ικανότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων

Πρωτοβουλία

Εμπιστευτικότητα

Μέλος της ομάδας

Προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια

Ικανότητα προσαρμογής

Ικανότητα πολλαπλών εργασιών

Γνώστης πληροφορικής

Πάθος για μάθηση και ανάπτυξη

Θετική και ευέλικτη στάση «μπορεί να κάνει» σε νέες ιδέες και αλλαγές

Εργασία στο σπίτι