top of page

Εταιρική Υπευθυνότητα στην TESUP

Σε μια εποχή όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η TESUP αποτελεί λαμπρό παράδειγμα εταιρείας που θέτει τη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στο επίκεντρο των επιχειρηματικών πρακτικών της. Η δέσμευση της TESUP στην εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται σε διάφορες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, όπως η παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η υποστήριξη αθλητικών ακαδημιών και η προώθηση έργων αειφορίας στην Αφρική. Με έμφαση στη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, η TESUP συμβάλλει ενεργά σε ένα πιο πράσινο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.Υποστήριξη της UNICEF: Βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης


Η δέσμευση της TESUP για εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται πέρα από την εκπαίδευση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποστηρίζουμε ενεργά το έργο της UNICEF σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε ανθρωπιστικά πλαίσια παγκοσμίως. Με επίκεντρο τα παιδιά που πλήττονται περισσότερο από συγκρούσεις και καταστροφές, στοχεύουμε στην παροχή σωτήριας υποστήριξης κατά τη διάρκεια και των κρίσεων. Υποστηρίζοντας τη UNICEF, αποδεικνύουμε την αφοσίωσή μας στη βοήθεια των πιο ευάλωτων παιδιών σε όλο τον κόσμο.


Ενδυνάμωση των παιδιών: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


Ως TESUP, αναγνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση των αξιών τους και την έμπνευσή τους να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Χρηματοδοτώντας έργα κοινωνικής ευθύνης και παρέχοντας ηλιακούς συλλέκτες σε σχολεία όπως το Vineyard School στην Αγγλία, προσφέρουμε πρακτικές εμπειρίες και δείχνουμε στα παιδιά τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επενδύοντας στην εκπαίδευση των παιδιών, η TESUP καλλιεργεί μια γενιά που εκτιμά και συμμετέχει ενεργά στη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Κατανοούμε επίσης τη σημασία του αθλητισμού στην ανάπτυξη των νέων ατόμων. Υποστηρίζοντας την Ακαδημία Μπάσκετ Kerem Gonlum στο Λονδίνο, η TESUP επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και καλλιεργεί τα ταλέντα των νεαρών αθλητών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, δείχνουμε τη δέσμευσή μας για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την προώθηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας μέσω του αθλητισμού.


Βοήθεια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Παροχή ανεμογεννητριών σε σεισμικές ζώνες


Η TESUP υπερβαίνει τις οικονομικές συνεισφορές και επεκτείνει τη στήριξή της σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Παρέχοντας ανεμογεννήτριες σε σεισμικές ζώνες, βοηθάμε στην αποκατάσταση της ενεργειακής υποδομής και διευκολύνουμε μια πιο πράσινη διαδικασία ανάκαμψης. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βοηθήσουμε τις κοινότητες που έχουν ανάγκη.


Πρωτοβουλίες βιωσιμότητας: Από την παραγωγή έως τη συσκευασία


Στην TESUP, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εταιρικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο των ίδιων των δραστηριοτήτων της. Προσπαθούμε ενεργά να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο μέσω διαφόρων βιώσιμων πρακτικών. Αποφεύγουμε τα μη ανακυκλώσιμα υλικά στην παραγωγή και τη συσκευασία της, επιλέγοντας κουτιά από κόντρα πλακέ αντί για χάρτινα. Αυτή η επιλογή όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα, αλλά παρέχει επίσης στους πελάτες επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις αποθήκευσης. Επιπλέον, η απόφασή μας να ψηφιοποιήσουμε τα εγχειρίδια χρήσης μέσω κωδικών QR μειώνει την κατανάλωση χαρτιού και συμβάλλει στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.


Εσωτερική ευαισθητοποίηση και δράσεις βιωσιμότητας


Καταλαβαίνουμε ότι η εταιρική δράση ξεκινάει από μέσα. Εκπαιδεύουμε και ενθαρρύνουμε ενεργά το προσωπικό μας να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Προωθώντας τη βιωσιμότητα ως τρόπο ζωής, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των εργαζομένων μας.


Πράσινες λειτουργίες: Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της 100% ανανεώσιμης ενέργειας


Δεσμευόμαστε να κάνουμε πράξη τα λόγια μας όταν πρόκειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2024, σκοπεύουμε να γίνουμε 100% ανεξάρτητοι, διασφαλίζοντας ότι τα εργαστήρια και οι δραστηριότητές μας θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πράσινες πηγές ενέργειας. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος αναδεικνύει την αφοσίωση της TESUP να δίνει το παράδειγμα και να οδηγεί τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.


Η δέσμευση της TESUP για εταιρική υπευθυνότητα θέτει ένα αξιέπαινο πρότυπο για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την εστίασή μας στην εκπαίδευση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υποστήριξη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, τη βοήθεια σε περιοχές που πλήττονται από καταστροφές και τις εσωτερικές πρακτικές βιωσιμότητας, η TESUP αποδεικνύει την αποφασιστικότητά της να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ενισχύοντας τα παιδιά, υποστηρίζοντας βιώσιμα έργα και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η TESUP διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

bottom of page